Det største enkeltproblemet ved kommunikasjon er illusjonen om at den har funnet sted

George Bernhard Shaw